Engineering stamt af van het Engelse ‘engine’ dat ‘motor’ of ‘machine’ betekent. Engine is afkomstig van het Oudfranse ‘engin’, dat op zijn beurt aan het Latijnse ‘ingenium’ is ontleend. Ingenium betekent ‘vindingrijkheid’ en ‘ingeniare’ staat voor ‘erin slagen om iets te maken’.

Wat is engineering?

Wat verstaan wij onder engineering?

Wereldwijd gebruiken we de term engineering voor (praktisch) alles dat met techniek te maken heeft. Een van de vele woordenboeken omschrijft engineering als: technische wetenschappen die zich bezighouden met de technische ontwikkeling en constructie van producten en systemen en daarbij natuurwetenschappelijke kennis voor aanwenden. In het Nederlands duiden we iemand met verstand van techniek ook vaak aan als een engineer.

De Industriele revolutie

De stoommachine, dé aanjager van de industriële revolutie, was een prachtig staaltje engineering. Wetenschappelijke, economische, sociale en praktische kennis werd toegepast om materialen, processen, structuren, machines, systemen en apparaten te ontwerpen, bouwen, onderhouden en verbeteren. In de tijd van de industriële revolutie kwam er steeds meer vraag naar engineers; personen die destijds met een motor of machine werkten.

Verschillende categorieën engineering

De klassieke technische wetenschappen zijn bouwkunde, civiele techniek en werktuigbouwkunde. De 20e eeuw zorgde voor nieuwe disciplines, zoals elektrotechniek, chemische technologie, materiaalkunde en vliegtuigbouwkunde. En de laatste decennia vallen ook tussendisciplines als industrieel ontwerpen, informatica, technische bedrijfskunde, technische bestuurskunde en gezondheidskunde onder de noemer engineering.