Dosign Academy en Stichting Platform Piping Design bundelen krachten

10-2018

Begin oktober is Dosign Academy een samenwerking aangegaan met Stichting Platform Piping Design. Doel hiervan is om de opleidingen Piping Design & Engineering 1 en 2 van Dosign Academy te certificeren. Startende en ervaren piping engineers die slagen voor deze opleidingen, hebben hierdoor de zekerheid dat hun kennisniveau en -breedte aan de normen van de branche voldoen.

Download de brochure   Informatie aanvragen

dosign.com

Grote behoefte aan geschoolde piping designers

De samenwerking tussen Stichting Platform Piping Design en Dosign Academy is gestoeld op een gedeelde missie: invulling geven aan de grote behoefte aan geschoold personeel voor piping design in Nederland. Secretaris Wim Raats vertelt: “In 2002 startten we als werkgroep met het ontwikkelen en onderhouden van cursussen voor de beginnende en gevorderde piping engineer. De cursussen werden in de vorm van contractonderwijs gegeven. In de jaren daarop zijn hier steeds meer bedrijven op aangehaakt. Parallel daaraan ontwikkelden andere onderwijsaanbieders, waaronder Dosign Academy, vergelijkbare opleidingen.”

Win-win-winsituatie 

In 2014 stopte het contractonderwijs bij Zadkine. De werkgroep ging verder als stichting en kreeg een bredere scope: het vertegenwoordigen van bedrijven in de piping branche, alsmede het promoten van het piping vak en de piping opleiding. Daarbij treedt de stichting op als kwaliteitsinstituut voor opleiders in de branche. Raats: “Het gaat erom dat de opleidingen van de verschillende opleiders resulteren in dezelfde competenties en vaardigheden. Vanuit die gedachte zijn we ook met Dosign Academy in gesprek geraakt. Door onze krachtenbundeling kan Dosign Academy erkende opleidingen aanbieden en wij zijn blij dat we zo’n grote partij aan ons hebben kunnen verbinden. Daar plukt de hele branche de vruchten van. Een win-win-winsituatie dus.”

Dosign Academy faciliteert, de stichting controleert 

Binnen de samenwerking is een duidelijke rolverdeling. Dosign Academy faciliteert de opleidingen en zorgt daarbij voor het lesmateriaal en de docenten. Ook draagt Dosign Academy zorg voor de lessen, de presentaties, de methodiek, de proeftoetsen en de eindtoets: alles wat nodig is voor het behalen van de eindtermen. “In deze eindtermen staat bepaald waaraan een deelnemer moet voldoen om te slagen voor de opleiding”, zegt Raats. “Wij stellen deze eindtermen op. Ook zien we erop toe dat de opleiding aan de eindtermen voldoet. Dit doen we onder meer door de examenvragen te checken en door fysiek bij een les aanwezig te zijn. We kijken dan bijvoorbeeld naar de mate van interactie en in hoeverre er geoefend wordt met de leerstof.”

Toekomst 

Op de vraag welke mogelijkheden de samenwerking voor de toekomst biedt, antwoordt Raats: “Dosign is goed in het werven van piping engineers. Dat is voor ons van belang om de branche levendig te houden. Daarbij moeten we met elkaar blijven kijken naar de wensen en behoeften van die engineers. Missen zij bijvoorbeeld nog iets? Daar kunnen we het opleidingsaanbod op aanpassen. De opleidingen voorzien nu in de behoefte aan algemene kennis op piping gebied, maar het is goed denkbaar dat we nog een verdiepingsslag maken of inzetten op een vervolgtraject. Verder kunnen we ons voorstellen dat er equivalente krachtenbundelingen ontstaan voor andere disciplines, zoals instrumentatie engineering. Met een partij als Dosign Academy kun je zulke stappen ook daadwerkelijk zetten.”

Meer over Dosign Academy

dosign.com
Academy

Verdiep je nu in de training WBDA - Drukapparatuur

Einde van het jaar gaan wij een training verzorgen waarin de Europese richtlijnen drukapparatuur (PED) en de Nederlandse WBDA-wijzigingen worden behandeld. Tijdens twee avonden wordt er inzicht verschaft in de achtergrond van de PED en WBDA. Tevens wordt de wet- en regelgeving uitgelicht middels praktijkvoorbeelden.

Lees meer
dosign.com
Academy

Verdiep je nu in de wereld van de instrumentatietechniek!

Begin september begint het weer; de tweejarige opleiding Instrumentatie Engineering, die bedoeld is voor mensen die zich willen specialiseren in dit uitdagende en unieke werkveld. De vraag naar instrumentatie engineers is gigantisch, en daarmee dus ook jouw carrièrekansen!

Tijdens de parttime opleiding Instrumentatie Engineering leer je alles rondom het ontwerpen van procesgerichte instrumentatiesystemen. Je ontdekt welke meet- en regelinstrumenten er zijn, hoe je ze inzet en wanneer je moet kiezen voor welk instrument.

Lees meer