Piping engineering, ook wel piping design genoemd, omvat het ontwerpen, construeren en onderhouden van een leidingsysteem voor het transport van een vloeistof, gas, vaste stof of een mengsel hiervan van A naar B. Piping engineers richten zich hierbij op zowel onder- als bovengrondse pijpleidingsystemen in de industrie.

Wat is een Piping Engineer?

Een fabrieksterrein van een bedrijf is vaak opgebouwd uit een aantal fabrieken of installaties (ook wel plants genoemd). Het ontwerpen van een fabriek of installatie noemen we daarom ook wel ‘plant-design’. Als een organisatie aparte engineeringsafdelingen heeft, wordt een compleet ontwerp of plant-design niet alleen door de afdeling ‘piping engineering’ bedacht en gemaakt. Dit proces is nagenoeg altijd een samenwerking tussen meerdere afdelingen, zoals: het procesontwerp (process design), de meet- en regeltechniek (instrumentation design), de bepaling van statische- en roterende apparaten (mechanical design), de verwarming, ventilatie en luchtbehandeling (HVAC-design), het beton-, staal- en architectonisch ontwerp (C/S/A-design) en het elektrotechnisch ontwerp (electrical-design).

Een piping engineer houdt zich bezig met de industriële toepassing van leidingsystemen: process-piping. In fabrieken vinden namelijk vaak voortdurend (chemische) processen plaats, die plaatsvinden dankzij de aan- en afvoer van stoffen en gassen via pijpleidingsystemen. Piping engineers kijken specifiek naar de bouw, constructie en de werking van pijpleidingsystemen en geïntegreerde apparatuur zoals warmtewisselaars, drukvaten, pompen, fans, compressoren en blowers. Daarnaast zijn piping engineers verantwoordelijk voor het onderhoud van pijpleidingsystemen en dragen daarmee voor een belangrijk deel bij aan de flow van chemische processen.

Piping traineeship

Speciaal voor aankomende piping engineers heeft een aantal gerenommeerde bedrijven uit de industrie de krachten gebundeld en een Traineeship Piping Design & Engineering ontwikkeld. Het doel van dit traineeship is om voor beginnende piping-designers en –engineers een goede aansluiting te verkrijgen met de dagelijkse praktijk in het pipingvak. Je proeft op deze manier van alle facetten van het vakgebied bij toonaangevende bedrijven. En bovendien, je studeert èn je ontvangt een mooi salaris.

Traineeship in het kort

Piping Design is een vakgebied waarin de nadruk ligt op het praktische vlak en minder op het theoretische vlak. Tijdens het traineeship besteden we dan ook een groot deel van de lessen aan het in de praktijk oefenen van datgene dat je (in de nabije toekomst) bij je opdrachtgever ook daadwerkelijk in de praktijk zal uit gaan voeren.

Het eerste blok van het traineeship staat in het teken van de materialen waar je als piping-designer mee te maken krijgt. Natuurlijk zijn dit pijpen, fittingen (bochten, T-stukken etc.), flenzen, afsluiters, etc. Het tweede blok zoomt in op bepaalde apparaten (equipment), zoals pompen, warmtewisselaars, vaten en torens. We leggen de werking uit van het equipment en wat hun doel is in een installatie.

Het derde en vierde blok van het traineeship staat in het teken van ontwerpmethoden en -technieken. Door middel van praktijkvoorbeelden leer je hoe de verschillende soorten equipment met elkaar worden verbonden door pijpen. Daarbij leer je te letten op bouw- en constructie-elementen en onderhoudsaspecten. Bovendien leer je rekening te houden alle veiligheids-, proces- en ergonomische eisen. Omdat communicatie cruciaal is voor het slagen van een piping project, besteden we ook daar veel aandacht aan. Aan het eind van het traineeship ben je klaar voor een boeiende carrière in piping engineering.

The connecting element

30+ Jaar ervaring
50+ Technische disciplines
500+ Unieke vacatures

Hoofdkantoor

Dosign Rotterdam
Fascinatio Boulevard 258
3065 WB Rotterdam
Nederland

Contact