Wat betekent de wet WBDA voor jou als freelancer?

Engineers in de petrochemie

Als freelancer ben je wellicht bekend met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WBDA). Deze wet, die in mei 2016 werd ingevoerd, heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en freelancers. In dit artikel bespreken we wat de WBDA precies inhoudt en wat het voor jou als freelancer betekent.

Publicatiedatum: 28-08-2022

Wat is de WBDA?

De WBDA is ingevoerd ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Met de VAR konden freelancers aan opdrachtgevers aantonen dat zij als zelfstandige werkten. Echter, door misbruik van de VAR door zowel opdrachtgevers als freelancers, kwamen er steeds meer gevallen van schijnzelfstandigheid aan het licht. De WBDA moet deze problemen oplossen door middel van een nieuwe systematiek voor de beoordeling van arbeidsrelaties.

Modelovereenkomsten voor freelancers

De WBDA introduceert de zogenaamde modelovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten die zijn opgesteld door de Belastingdienst en die worden gebruikt om de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en freelancer vast te leggen. Deze modelovereenkomsten zijn bedoeld om te beoordelen of er sprake is van een zelfstandig ondernemer of van een werknemer in loondienst.

Als freelancer heb je er belang bij om een modelovereenkomst te hebben die door de Belastingdienst is goedgekeurd. Dit kan immers aantonen dat je als zelfstandige werkt en dat je niet in dienst bent bij de opdrachtgever. Het is belangrijk om te weten dat het hebben van een modelovereenkomst geen vrijbrief is om te werken zoals je wilt. Je moet nog steeds voldoen aan de voorwaarden die horen bij het werken als zelfstandige.

Een modelovereenkomst moet de afspraken bevatten over het werk dat je gaat doen, de vergoeding die je daarvoor krijgt en de duur van de opdracht. Ook moet duidelijk zijn wie er verantwoordelijk is voor het betalen van belastingen en sociale premies. Het is belangrijk om deze afspraken goed te documenteren en bij te houden.

De belastingdienst

Als freelancer ben je verantwoordelijk voor het juist invullen van je aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst kan achteraf controleren of je terecht als zelfstandige hebt gewerkt. Als blijkt dat je niet als zelfstandige hebt gewerkt, kan dit leiden tot hoge naheffingen en boetes. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de WBDA en om te zorgen dat je aan alle voorwaarden voldoet.

In conclusie, de WBDA heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en freelancers. Als freelancer is het belangrijk om een modelovereenkomst te hebben die door de Belastingdienst is goedgekeurd en om aan alle voorwaarden te voldoen die horen bij het werken als zelfstandige. Het naleven van de regels van de WBDA kan voorkomen dat je achteraf met hoge naheffingen en boetes wordt geconfronteerd.

Bij Dosign Freelance werken we vanzelfsprekend met een goedgekeurde modelovereenkomst. Wil je verzekerd zijn van de juiste manier van werken als freelancer? Bekijk dan de openstaande freelance opdrachten van Dosign Freelance.