Help! Het elektriciteitsnetwerk slibt dicht

Hoogspanningslijnen Vacatures in Energielijntechniek bij Dosign

Publicatiedatum: 10-03-2023

De laatste tijd is er veel nieuws over consumenten die zich steeds meer richten op duurzaamheid. Steeds meer huishoudens en bedrijven nemen dan ook maatregelen om hun energieverbruik te verminderen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit is uiteraard een positieve ontwikkeling, maar heeft wel als gevolg dat het elektriciteitsnet overbelast dreigt te raken. Netbeheerders zoals Stedin en Alliander hebben dan ook de noodklok geluid over de dreigende overbelasting van het net.

Duurzame energie groeit

De groeiende vraag naar duurzame energie is een belangrijke oorzaak van de overbelasting van het elektriciteitsnet. Steeds meer huishoudens en bedrijven nemen maatregelen om hun energieverbruik te verminderen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit betekent dat er meer zonnepanelen en windmolens worden geïnstalleerd en dat er meer elektrische auto's worden opgeladen. Deze ontwikkelingen leiden tot een toenemende vraag naar elektriciteit en stellen hogere eisen aan het elektriciteitsnet.

Hoewel er plannen zijn om het elektriciteitsnet te moderniseren en uit te breiden om aan deze groeiende vraag te voldoen, zijn er momenteel nog steeds knelpunten in de infrastructuur van het net. Dit betekent dat het netwerk niet in staat is om de grote hoeveelheden elektriciteit te verwerken die worden geproduceerd door duurzame energiebronnen. Dit kan leiden tot overbelasting en storingen in het netwerk.

Tekort aan mensen in de techniek

Een andere belangrijke oorzaak van de overbelasting van het elektriciteitsnet is het tekort aan technisch personeel op alle niveaus binnen de techniek. Dit tekort aan personeel leidt ertoe dat er niet genoeg mensen beschikbaar zijn om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren om het net te moderniseren en uit te breiden. Zowel op montage niveau als op engineeringsniveau is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit betekent dat het langer kan duren voordat projecten worden afgerond en dat er meer druk komt te liggen op de beschikbare middelen en capaciteit.


Het tekort aan technisch personeel is niet alleen een probleem voor de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar het heeft ook gevolgen voor andere sectoren die afhankelijk zijn van technisch personeel, zoals de maakindustrie en de bouw. Om deze problemen aan te pakken, zijn er initiatieven nodig om meer mensen op te leiden en te trainen in de technische sector. Dit is waar Dosign met hun duale leer-werktrajecten binnen de elektrotechniek een oplossing biedt om het tekort aan technisch personeel aan te pakken en tegelijkertijd bij te dragen aan de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnet.


Samen werken aan het tekort aan technische personeel

Dosign biedt duale leer-werktrajecten aan binnen de elektrotechniek als oplossing voor het tekort aan technisch personeel en om bij te dragen aan de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Deze trajecten bieden jonge mensen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen en tegelijkertijd een opleiding te volgen. Het traject is duaal, wat betekent dat de deelnemers zowel werken als leren. Hierdoor worden ze opgeleid tot technisch personeel en zijn ze direct inzetbaar op projecten om het elektriciteitsnet te moderniseren. Bekijk het duale traject van Dosign hier.


Het is positief om te zien dat steeds meer consumenten zich richten op duurzaamheid en hun ecologische voetafdruk proberen te verkleinen. Echter, deze groeiende vraag naar duurzame energie heeft wel als gevolg dat het elektriciteitsnet overbelast dreigt te raken. Netbeheerders hebben de noodklok geluid en er is duidelijk behoefte aan meer gekwalificeerd technisch personeel om het net te moderniseren en uit te breiden. Dosign biedt met het duale leer-werktrajecten binnen de elektrotechniek een oplossing voor dit probleem. Het traject biedt jonge mensen de kans om praktijkervaring op te doen en tegelijkertijd een opleiding te volgen, terwijl ze direct inzetbaar zijn op projecten om het elektriciteitsnet te moderniseren. Door samen te werken aan het tekort aan technisch personeel, kunnen we bijdragen aan een duurzamere toekomst en een beter functionerend elektriciteitsnet.