Lopende engineers in een machinefabriek

De machinebouw is de richting die het meest met de discipline werktuigbouw geassocieerd wordt. Machinebouw houdt zich bezig met ontwerpen en fabriceren van machines (werktuigen). Deze machines worden vaak zelf ingezet bij een productieproces van (half)fabricaten. Denk bijvoorbeeld aan robots, verpakkingsmachines, palletiseermachines, kraanconstructies en transportbanden. Machinebouw beperkt zich niet alleen tot individuele machines, maar realiseert ook complete productielijnen.

Projectengineer/Projectleider Machinebouw

  • Verantwoordelijk voor het complete ontwerptraject;
  • Contact met de klant over specifieke wensen en eisen;
  • Leiding over de ontwerp- en tekenwerkzaamheden;
  • Tijdens uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk voor voortgang en budgetcontrole;
  • Soms indirecte begeleiding fabricage- en constructiewerkzaamheden;
  • Wanneer de projectengineer tevens verantwoordelijk is voor fabricage en constructie wijzigt de functiebenaming doorgaans in projectleider/projectmanager.

Opmerking: Door de globalisering, bijvoorbeeld inkopen en uit/aanbesteden van werk met name in lage lonen landen, is het werk van een projectengineer enorm veranderd. Communicatieve en organisatorische vaardigheden zijn veel belangrijker geworden, ook omdat er tegenwoordig veel in multidisciplinaire projectteams wordt gewerkt.

Tekenaar-Constructeur machinebouw


In Nederland vindt er bijna geen standaardfabricage van machines meer plaats. Bijna alle machinebouwkundige constructies worden aangepast aan de specifieke wensen van de klant (custommade). De tekenaar-constructeur speelt hierin een centrale rol en ontwerpt de machine zo dat hij optimaal aansluit bij de klantwensen. Deze teken-, reken- en ontwerpwerkzaamheden worden vaak ondersteund door 3D CAD- en FEM-software. CAD staat voor Computer Aided Design oftewel computer ondersteund ontwerp. FEM staat voor Finite Eelements Method (Eindige elementen methode), rekensoftware voor zeer geavanceerde technische berekeningen.

Interesse?

Meld je aan of kom naar de open dag!