Instrumentatie

Eén van de specialisaties binnen de elektrotechniek is de meet- en regeltechniek. Voor dit zogenaamde meten en regelen van grootheden bestaan onder andere de volgende toepassingen:

De utiliteitsbouw
Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het meten van de temperatuur of de luchtvochtigheid in een gebouw. De verzamelde informatie wordt vervolgens doorgezonden naar een klimaatinstallatie. Hier vindt de ‘regeling’ plaats, die ervoor zorgt dat deze installatie harder gaat koelen of juist verwarmen.

De industrie
Denk bijvoorbeeld aan het meten en regelen van goederen of vloeistofstromen en het vervolgens regelen van motoren of pompen. In zijn eenvoudigste vorm gebeurt het regelen door een regelaar die een ingestelde waarde (setpoint) vergelijkt met een in het proces gemeten waarde. Een volgende stap is dan corrigerende waarde uitsturen naar het corrigerend orgaan, bijvoorbeeld een regelklep. Regelaars kunnen elektronisch, pneumatisch, mechanisch en hydraulisch zijn uitgevoerd. In de Olie & Gas industrie en (petro)chemische industrie noemt men deze meet- en regelsystemen doorgaans instrumentatie.

Enkele functies in de Meet- en Regeltechniek op hbo-niveau:

Instrument Engineer

  • Bepalen toe te passen meet- en regelsystemen (instrumentatie);
  • Een (basis)ontwerp maken voor bovengenoemde toepassing;
  • Werkt aan de hand van informatie van de afdeling die een basisontwerp van een fabriek of installatie heeft gemaakt. Bijvoorbeeld een afdeling Process Engineering;
  • Beschikt over zeer goede kennis van de verkrijgbare instrumenten en hun toepassingsgebied.

Engineer Meet & Regeltechniek in gebouwen

  • Bepalen toe te passen meet- en regelsystemen;
  • Een (basis)ontwerp maken voor bovengenoemde toepassing rekening houdend met de eisen die aan het gebouw worden gesteld. Een ziekenhuis bijvoorbeeld kent hele andere eisen als een kantoorgebouw
  • In een ziekenhuis worden bijvoorbeeld hoge eisen gesteld aan de luchtkwaliteit i.v.m. bacteriën etc. Deze eisen bepalen in hoge mate de nauwkeurigheid van de sensors van de meet- & regelsystemen.
  • Een goede kennis van de verkrijgbare meet- & regelsystemen en hun toepassingsgebied is ook hier een must.

 

 

Interesse?

Meld je aan voor het duale traject of kom naar onze open dag!