Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Safety First!

Lachende engineer op een bouwplaats / constructie site

28 april 2021 | 06:41 uur

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’. Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zeker in de technische wereld, waar vaak met gevaarlijke apparaten gewerkt wordt, is dit een dag die zeker niet overgeslagen mag worden.

Een van de uitstekende voorbeelden van banen in de techniek, waar veiligheid op het werk ontzettend belangrijk is, is het leven op een boorplatform. Omstandigheden op zo’n platform kunnen ontzettend zwaar zijn. Vandaar dat het belangrijk is om goede kennis te hebben van de veiligheidsvoorschriften. Men heeft op een booreiland te maken met de zee, eventuele stormen en temperatuurwisselingen. Harde windstoten kunnen fatale gevolgen hebben voor medewerkers. Er zijn veel verschillende gestelde eisen om te werken op een boorplatform:

  • Een goede fysieke gesteldheid
  • Een goede mentale gesteldheid
  • Het bezitten van een VCA
  • Het dragen van de juiste werkkleding

Daarnaast moeten er regelmatig cursussen en trainingen worden gevolg om altijd te zorgen voor de beste veiligheid.

Over het algemeen geven mannen vaker dan vrouwen aan gevaarlijk werk te doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven gevaarlijk werk te verrichten, werken overwegend mannen, hun aandeel varieert van 67 tot bijna 100 procent. Hiertoe behoren onder meer beveiligingswerkers, bestuurders van voertuigen, en machinebedieners. Ook zijn mannen vaker betrokken bij een arbeidsongeval met verzuim. In de techniek zie je dit ook terugkomen in het percentage mannen dat werkzaam is in de techniek.

Vandaag is een dag om stil te staan, bij de gevaren op de werkvloer en in gesprek te gaan met elkaar om te kijken of er mogelijkheden zijn, om dit te verbeteren!