Wereld waterdag - aandacht voor mondiale waterproblematiek

Dosign wereld waterdag - Blog

22 maart 2021 | 07:41 uur

Wereld waterdag - aandacht voor mondiale waterproblematiek

Vandaag is het wereld waterdag. Deze dag werd in 1992 door een resolutie van de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot World Water Day. Het doel van de Wereld Water Dag campagne is het bevorderen van het voorbereid zijn op rampen en het delen van kennis op regionaal niveau en het vergroten van het publieke bewustzijn over de diverse elementen van rampen die met water te maken hebben. 

In Nederland hebben we veel ervaring op het gebied van watermanagement. Vanuit de hele wereld kijkt men met belangstelling naar onze Deltawerken en de manier waarop wij op een innovatieve wijze water beheersen. En deze interesse is niet zonder reden. Wereldwijd staan waterbeheer en sanitatie onder druk. Dit leidt onder meer tot voedsel tekorten, uitputting van natuurlijke bronnen en bodemdaling. Klimaatverandering en demografische en economische ontwikkelingen hebben ons bewust gemaakt van de noodzaak om aandacht te vragen voor deze wereldwijde uitdagingen.

Normaal gesproken worden in Nederland diverse evenementen georganiseerd in het kader van deze bijzondere dag. Zo hebben in het verleden duizenden vrijwilligers de oevers van rivieren schoongemaakt. Dit kan vanwege de corona pandemie in 2021 helaas niet doorgaan. Toch blijft deze dag ook in de technieksector niet onopgemerkt. Zo staan de technologische ontwikkelingen op het gebied van water niet stil en werkt o.a. de TU Delft samen met het bedrijfsleven aan onderzoek om water op efficiënte en innovatieve manier te managen. En dit gaat niet alleen over drinkwater, maar behelst bijvoorbeeld ook de irrigatie van het boerenland wanneer we te maken hebben met perioden van extreme hitte.

Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat innovatieve technologie binnen watermanagement een steeds grotere rol gaat krijgen. Bedrijven binnen de techniek werken daarbij steeds meer samen met overheden. Volop kansen voor Engineers dus!

Heb jij interesse in een baan waarin je jouw skills binnen watermanagement kunt toepassen? Bekijk ons vacature aanbod of neem contact met ons op. Dosign denkt graag met je mee over de mogelijkheden!