Dosign windmolens in een landschap

22 april 2021 | 07:41 uur

Dag van de Aarde

Deze maand staat in teken van de Maand van de Aarde en vandaag is de wereldwijde Dag van de Aarde. Op deze dag is het de moeite waard om na te denken over hoe ver we zijn gekomen sinds de Dag van de Aarde vorig jaar. Een jaar geleden was de pandemie pas een maand aan de gang en was de vraag of evenementen zoals Earth Day nog door zouden gaan. Toen wisten we nog niet dat we na meer dan een jaar vol nog steeds geïsoleerd zouden zijn. Soms leek het alsof de pandemie te groot was om op te lossen en dat er nooit een einde aan zou komen.

Het is een donker jaar geweest, maar op deze Dag van de Aarde ziet de toekomst er rooskleuriger uit. Vaccins zijn sneller ontwikkeld dan de meeste deskundigen zich hadden kunnen voorstellen, en meer dan 11% van de wereldbevolking is gevaccineerd.

Hoe heeft de wereld deze schijnbaar wonderbaarlijke ommekeer zo snel kunnen bewerkstelligen? En wat kunnen we van dit succes leren dat kan worden toegepast bij het oplossen van complexe milieuproblemen zoals klimaatverandering?

De pandemie en de klimaatverandering hebben veel gemeen. Afgelopen maart vatte Elva Bennett, een senior onderzoeksmedewerker aan het International Research Institute for Climate and Society van Columbia University, de overeenkomsten samen in een krachtige quote: "Beide crises beginnen met deskundigen die waarschuwen voor grote onzichtbare monsters en eindigen met catastrofale gevolgen die bijna niet meer te stoppen zijn tegen de tijd dat ze gezien en gevoeld kunnen worden." Het bericht gaat verder met details over problemen met leiderschap van de overheid, financieringstekorten, ontkenning van de wetenschap, en de wens om vast te houden aan onze normale routines ondanks de gevaren. Onlangs gaf Elva Bennett over hoe zij denkt over de pandemie en de eventuele positieve gevolgen hiervan op het klimaat:

Ik denk dat de grootste les die uit de pandemie kan worden getrokken, is hoe snel internationale samenwerking en goed gefinancierd onderzoek problemen kunnen oplossen wanneer ze niet worden belemmerd door partijpolitiek en bedrijven die winst maken. De kennis en ideeën die de problemen van onze tijd, zowel op het gebied van de volksgezondheid als het milieu, zullen verzachten en oplossen, zitten gewoon in de hoofden van onze wetenschappers en technici. Het succes van de proeven met snelle vaccins laat zien wat er gebeurt wanneer deze wetenschappers van de overheid de financiering krijgen waar zij om vragen, plus daadwerkelijke belangstelling en steun van het publiek. De pandemie heeft ons allen een referentiepunt gegeven voor hoe een onbeheersbare wereldwijde crisis eruitziet en aanvoelt. Ik hoop dat dit mensen inspireert om wetenschappers en engineers te vertrouwen, klimaatonderzoek te steunen, en zinvolle overheidsmaatregelen te eisen om de klimaatcrisis aan te pakken.

Robin Bell, professor aan het Lamont-Doherty Earth Observatory van Columbia University, is van mening dat de pandemie in sommige opzichten het beste in de mensheid naar boven heeft gebracht. Afgelopen augustus merkte zij in een opiniestuk voor Undark op dat miljarden mensen maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en dat de pandemie velen van ons de tijd heeft gegeven om onze dagelijkse activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de planeet, opnieuw te evalueren

"Net als COVID-19 heeft de klimaatverandering gevolgen voor ons allemaal," "Het verwoest nu al gemeenschappen, heeft gevolgen voor de volksgezondheid en eist een tol van de economieën. En het vergroot de ongelijkheid, waarbij arme en kwetsbare bevolkingsgroepen het zwaarst worden getroffen. Maar dezelfde instrumenten die we tijdens de pandemie hebben aangescherpt - de bereidheid om wetenschappelijke literatuur te bestuderen, de wil om actie te ondernemen, een gevoel van wereldwijde verbondenheid - kunnen worden gebruikt om de gezondheid van onze planeet aan te pakken."

Vandaag is een dag om stil te staan bij de aarde en de impact die de mens maakt en kan maken. Technici en wetenschappers zouden gestimuleerd moeten worden om de problemen tegen te gaan en innovatieve oplossingen te bedenken. Op deze manier kunnen de gevolgen tegen worden gegaan, die de mens heeft veroorzaakt.