Cees van den Berg - Trainer - Docent Piping Design en engineering - Mechanical - PD1 - PD 2 - Pressure Equipment Directive - Dosign Academy

7 augustus 2019

Verwachtingen komen uit.

Mijn groep regulier 1 piping design en engineering heeft net de examens achter de rug. Na een pittig traject van blok 1 is nu ook blok 2 afgerond. De cursisten zijn nu al een behoorlijk eind op weg om vak volwassen piping designers of piping engineer te worden.

Dit is echt nodig want het functioneren op een ingenieursbureau of een projecten afdeling c.q. een onderhoudsafdeling bij de petrochemische bedrijven vraagt veel kennis en men zit te springen om mensen die echt kennis van zaken hebben. Zelf heb ik hts-opleiding chemische techniek maar ik kwam toch eigenlijk met weinig parate kennis in de industrie terecht. Wat ik had geleerd sloot niet goed aan bij de praktijk van het ingenieursbureau waar ik ging werken. Via een designfunctie kwam ik in een engineeringsfunctie terecht waarna ik de project engineering inging. Ik heb het piping engineering vak geleerd via vakgerichte trainingen die ik in het begin van collega’s leende. In die jaren waren er geen andere opleidingsmogelijkheden voor engineers dan “learning on the job”.

Met een opleidingsinstituut als Dosign Academy is alles veranderd. De kennis die ik in zo’n 30 jaar met moeite heb verkregen is nu via het regulier traject in slechts 2 jaar en in het duale traject in 4 jaar te vergaren. Ongelofelijke vooruitgang. En dat met de juiste diepgang waarmee het werk in het ingenieursbureau of in het petrochemisch bedrijf uitgevoerd moet worden.

Dit is ook aan de cursisten te merken. Met de opgedane kennis wordt het functioneren in een design- of engineeringfunctie opeens lichter. Men heeft veel meer begrip voor het op te lossen vraagstuk en de context waarin dit staat. De cursisten worden vanuit mensen die het pipingvak niet beheersen omgevormd tot waardige gesprekspartners. En dat wordt teruggekoppeld op de cursusavonden. Maar de kennis komt niet aangewaaid. De cursisten moeten hard werken om de aangeboden leerstof tot zich te nemen. De cursist die dit na elke les doet en het huiswerk maakt komt vanzelf op examenniveau want de huiswerkopdrachten sluiten goed aan op de examenopdrachten.

Tijdens het eerste blok is dit nog in hoofdzaak gericht op het goed kunnen tekenen van isometrics waar een sterk ontwikkeld ruimtelijk inzicht voor nodig is. Tijdens het tweede blok komt het op engineering aan. Het kunnen rekenen aan onderlinge leidingafstanden, support afstanden en stress engineering zijn een aantal pittige onderwerpen tijdens dit blok. En wie dit goed onder de knie krijgt kan dan piping plans gaan ontwerpen met alle facetten er omheen. Daarom zijn deze cursisten na een jaar al echte aanspreekpunten op hun afdeling. Deze toon lees ik veel in de evaluaties. Men heeft de kennis die men verwachte op te kunnen doen.

Ik heb nu al vier jaar cursisten voor deze twee blokken mogen opleiden en zie ze steeds in het derde en vierde blok met blijde gezichten terug. Het zijn dan mijn collega’s geworden waar ik graag een project mee opzet. Ik hoop dat Dosign Academy dit succes nog in lengte van jaren weet voort te zetten. En daar heb ik veel vertrouwen in.

 

Cees van den Berg - Trainer - Docent Piping Design en engineering - Mechanical - PD1 - PD 2 - Pressure Equipment Directive - Dosign Academy
Cees van den Berg
Trainer piping design
Dosign Academy