Maintenance Project Engineer

Maintenance | Engineering | Constructieopvolging | Regio Geel

Maintenance Project Engineer gezocht voor regio Geel

Dosign is op zoek naar een Maintenance Project Engineer in de Antwerpse Kempen. Deze klant is actief als multinationaal productiebedrijf in de regio Geel en staat in voor de verwerking van grondstoffen.

De Maintenance Engineer zal instaan voor de verwezenlijking van wijzigingen aan de productieinstallaties door het efficiënt definiëren en beheren van kleine en middelgrote projecten met de nodige aandacht voor veiligheid, kwaliteit, timing, kosten, gezondheid en milieu.

Belangrijk om weten is dat voor deze functie zowel juniors als seniors in aanmerking komen, met dien verstande dat de junior op termijn deze functie pas volledig zelfstandig zal kunnen doen.

Job tasks / activities

 • Maken van studies van kleine en/of middelgrote projecten in het kader van wijzigingen aan de productieinstallaties binnen de site;
 • Bespreken met Productie, Onderhoud en/of Process Engineering en/of Reliability van het probleem;
 • Nadenken over/ bedenken van mogelijke oplossingen en bepalen wat opgeleverd moet worden (deliverables van het project) in consensus met de opdrachtgever;
 • Prioriteren van de werkzaamheden;
 • Maken van het eerste ontwerp, technisch uitwerken van de oplossing en zelfstandig schetsen van mechanische en/of elektrische schema's;
 • Verzorgen van de noodzakelijke technische documentatie, tekeningen en schema's voor de realisatie van het project en laten aanpassen van bestaande tekeningen;
 • Nakijken van de gemaakte tekeningen en controleren op technische fouten, de naleving van normen, interne standaarden en wensen van de klant;
 • Organiseren van besprekingen in het kader van risicoanalyses en adviseren met betrekking tot de te nemen maatregelen en controleren of de aangehaalde risico's worden opgenomen in de uiteindelijke schema's;
 • Maken van de nodige berekeningen en ervoor zorgen dat de nodige detail engineering uitgevoerd wordt;
 • Verzorgen van de kostenraming van het project en opstellen van de kredietaanvraag;
 • Opmaken van technische beschrijvingen van benodigdheden in het kader van offerteaanvragen en opleveren van de nodige informatie voor aankoopdossiers;
 • Voorzien van de technische beschrijvingen van lastenboeken, voorschriften en normen waaraan de bestellingen dienen te voldoen;
 • Voeren van besprekingen met leveranciers om de inhoud van de offertes te toetsen aan de prijsaanvraag en om bepaalde punten te verduidelijken;
 • Opmaken van bestelteksten voor het technische luik van projecten en opmaken van aanvragen tot bestelling;
 • Vergelijken van offertes en selecteren van het beste technische aanbod om dit vervolgens te bespreken met de aankoopdienst die de verdere commerciële afhandeling verzorgt en zal plaatsen;
 • Nakijken van de facturen en voor goedkeuring aan aankoopdienst bezorgen;
 • Onderhouden van contacten met leveranciers en aannemers om te verduidelijken wat van hen verwacht wordt op vlak van levertermijnen en specificaties en om hen aan te sporen de planning te respecteren;
 • Controleren van de geleverde materialen en de uitvoering van de werken;
 • Opvolgen van de werf en verzorgen van de nodige vergunningen;
 • Toezien op de werkzaamheden en toelichting te geven aan de aannemers en productie;
 • Bepalen van de speciale veiligheids- en/of milieuvoorzieningen en opvolgen dat de aannemers de gemaakte afspraken respecteren;
 • Instaan voor het onderhoud van de functionele boomstructuur en de BOM in SAP en doorgeven van alle noodzakelijke wijzigingen aan de documentatiebeheerder;
 • Updaten en archiveren van de as-built tekeningen en documentatie;
 • Instaan voor de eindafrekening en controleren van het budget;
 • Coordineren van de verschillende aspecten van het project over verschillende afdelingen en disciplines heen (Productie, Project Engineering, Process Engineering, Onderhoud, EHS, O&O AM, externen).

Job requirements

 • Je moet een echte Teamplayer zijn;
 • Je bent niet vies van in de field te gaan;
 • Je hebt kennis van Eplan is een pré;
 • Je hebt kennis van ATEX is een pré;
 • Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal;
 • Je hebt goede kennis van de Engelse taal;
 • Je hebt goede kennis van MS Office-pakketten.

Job features

Duur opdracht optie vast dienstverband
Locatie Regio Geel
Aanvang Asap
Referentie ID 50459